Priser

                     Priser virksomheder:
Ring eller skriv og få et tilbud, der passer på netop jeres virksomhed.


                     Priser i eget hjem:
Der er mange fordele ved at få massage i eget hjem. Jeg medbringer briks, lagner, håndklæder m.m.
- du sparer transporttid og parkeringsproblemer
- du er i trygge rammer, hvilket kan være vigtigt for børn og stressramte
- en behagelighed, hvis du har det dårligt, er ældre eller handicappet
- mulighed for flere kan få massage


Børn op til 12 år (45-60 min.) kr. 375     10-turskort kr. 3.375
Voksen (30 min.)                   kr. 325     10-turskort kr. 5.175
           (60 min.)                   kr. 575
           (90 min.)                   kr. 775
Pensionister (45-60 min.)       kr. 475      10-turskort kr. 4.275


Transport fra 0-25 km uden beregning

over 25 km pris efter aftale
Private behandlinger betales kontant eller med MobilePay: 25 37 14 06

Gavekort til massage eller zoneterapi